Trò chơi Vi�������������������t trên trang trochoi.zzz.vn

Trò ch��i là m���t hoạt động thường dùng để gi���i trí và đôi khi cũng ��ư���c sử d���ng như một c��ng cụ giáo dục. Nhiều trò chơi đã phát triển thành những môn thể thao v�� được tổ chức với quy mô lớn như các Đ���i h�����������������i thể thao. Nh���ng đặc điểm của trò chơi l��: vui, đ�������������c l���p (hạn chế trong một địa điểm và một kho���ng thời gian), may r���i, không sinh lợi (những ngư���������i ch��i không đạt tới một lợi ích vật chất cụ thể), có luật chơi.

Trò chơi Việt là các trò chơi flash được việt hóa

Trò chơi flash, tiếng Anh được gọi l�� Flash Game là những trò chơi được thiết kế bằng các công cụ đồ họa như Adobe PhotoShop, MSPaint…Sau đó được xử lí bằng phần mềm soạn thảo Flash (có cả xử lý các mã phức tạp). Khi người dùng chơi thì máy tính cần cài đặt phần mềm Flash Player. Người ta th�����ng đưa các trò chơi hoạt h������nh lên các trang web (ví dụ như miniclip.com) cho m�������i ngư���i có thể chơi tr���c ti���p tr��n ��������. Vì v�����������y trình duyệt web cần phải cài đ���t Plugin Flash Player hỗ trợ mới chơi được.Tuy có dung lượng khá nhỏ nhưng trò chơi hoạt hình l���i khá hay rất đ��ợc nhi���u người chọn để chơi trong những giờ giải lao ngắn ng�������i qua nhi���������u giờ làm việc căng th�����ng. Người ta th��ờng thi���t k��� các trò chơi hoạt hình thông minh và tương t������c được với người dùng. Nếu không làm ch��� được b���n thân thì trò ch��i ho�����t hình có thể gây nghiện cho một con ngư�����i. Trò chơi hoạt hình ��a phần ng�����i ta miễn phí cho người dùng, cũng có một số công ty họ bán trò chơi hoạt hình, nhất là trò chơi hoạt hình dành cho ��iện thoại di động. Một số trang có trò chơi hoạt hình miễn phí lớn tr��n thế giới: swfgame.org ,miniclip.com, freeonlinegames.com, games.com … Một số trang có trò chơi hoạt hình miễn phí l�����n ��� Việt Nam: trochoizzz.vn, gamehot.vn…,

Các bạn có thể chơi các game ������� các mục trên trang web như tro choi hanh dong, tro choi vui, gam hanh dong, game chiet thuat, tro choi van phong, vvv..


Added by on October 31, 2011 · 0 Comments 

Comments (0)

Bình luận này đã bị khóa.